Kompletterande segelföreskrifter

Kappsegling: Jungfrusundsregattan 2020

SRS Shorthanded

Mälarens Liros SRS-cup

Datum: 2020-05-30

Arrangör: Ekerö Båtklubb, EkBK

  1. Tidsprogram

1.1. Program

 

Dag

Datum

Planerad tid för första varningssignal

Lördag

2020-05-30

11:25

1.2 En kappsegling kommer att genomföras under regattan.

1.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappseglingen tar
ca 180 minuter att segla.

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1 Kappseglingskommittén kommer att finnas tillgänglig före och efter seglingen på telefon

  070 – 267 15 33 och på VHF kanal 72. Under seglingen på 070 – 323 89 00 och på VHF kanal 72.

2.2 Signaler kommer att visas på startfartyget.

  1. Märken

3.1 Rundningsmärkena är bojar, öar och sjömärken.
Startmärken är orange flagga på startfartyget och gul boj.

Målmärken en orange flagga och gul boj.

  1. Tidsbegränsning

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 240 minuter från sist startande.

4.2 Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 90 minuter efter första båt i mål.

  1. Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1 Seglingarna startas med jaktstart (”Startlista”), vilket innebär enskild starttid för varje båt och KSR 26 ändras därmed enligt följande.
Varningssignalen är flagga J som visas tillsammans med en ljudsignal fem minuter före starttiden för första båt i startlistan.
Förberedelsesignalen är fyra minuter före respektive båts starttid i startlistan, flagga och ljudsignal används inte.
Startsignalen är respektive båts starttid enligt startlistan, ljudsignal används inte.
Varningssignalen tas ner, tillsammans med en ljudsignal, vid starttiden för sista båt enligt startlistan.

5.2 Varje båt ansvarar själv för att starta korrekt, tidigast vid den tidpunkt som anges i startlistan.
Regel 29 stryks.

Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa upp numret på båt som startar för tidigt, max 1 minut, på VHF kanal 72. Uteblivet, felaktigt eller ej hörsammat anrop är inte grund för gottgörelse.

5.3 Båt som passerar startlinjen > 15 minuter efter sin starttid räknas som icke startande (DNS).

5.4 En båt som är över startlinjen <= 1 minut före båtens starttid får ett tidstillägg på 5% av den seglade tiden.

5.5 En båt som är över startlinjen > 1 minut före båtens starttid räknas som icke startande (DNS)

5.6 När flagga AP vissa med sifferflagga 1 är starten uppskjuten 1 timme. Skulle starten behöva  skjutas upp ytterligare en timme kommer AP att tas ned tillsammans med sifferflagga 1 för att sedan sättas flaggkombinationen igen.

5.7 Kappseglingsresultatet beräknas enligt korrigerad tid. Korrigerad tid = seglad tid * SRS tal. Beräknad tid räknas ej om, om målgång för första båt är inom beräknad målgång +/- 10 minuter.

5.7.1 Beräknad målgång 14:50:00 (intervall 14:40:00-15:00:00)

5.8 Banan är en distansbana mellan/runt öar och beskriv under ”Banbeskrivning” på www.jungfrusundsregattan.se.

5.9 Mållinjen är mellan orange flagga och gul boj, och framgår av banbeskrivningen.

5.10 Avkortad bana:

När en funktionärsbåt vid ett märke visar flagga ”S” med ljudsignal är banan avkortad. Mållinjen är då mellan flagga ”S” och märket.

5.11 Protest:

Protesttiden är 60 minuter efter sista båten som har gått i mål. Protesten skickas med epost till kappsegling@ekerobk.se, samt meddelas per telefon till kappseglingskommittén.

5.12 KSR Appendix T gäller.

  1. Säkerhet

6.1   En båt som startar men utgår ska underrätta kappseglingskommittén så snart som möjligt.

Datum: 2020-05-29