• Första start ca 11:30
  • Målgång ca 14:30
  • Resten vet vi inte idag.