Inbjudan 2019

Inbjudan presenteras av:

Inbjudan

Kappsegling: Jungfrusundsregattan

Datum: 190220

Arrangör: EkBK med GSS

1. Regler

1.1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på hemsidan http://www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/

1.2 Deltagande båtar skall finnas med i SRS- tabell eller ha ett giltigt SRS-mätbrev. Mätbrev som inte finns på Seglarförbundets hemsida skall uppvisas vid registreringen. Eventuella korrigeringar av anmälan mottages senast 24timmar före start.
Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom tävlan.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska anmälas senast 24timmar före start till seglingsledningen. Anmälan efter 24 timmar före start får ej anmälas utan flygandesegel. Ändring av SRS-talet får göras fram till 24 timmar innan start. Undantag är att de sista 24 timmarna får man ändra SRS tal till flygande segel då till en extra kostnad på 200kr.

1.4 En båt med två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 24timmar före start till seglingsledningen. Anmälan efter 24 timmar före start får ej anmälas utan flygandesegel. Ändring av SRS-talet får göras fram till 24 timmar före start. Undantag är att de sista 24 timmarna får man ändra SRS tal till flygande segel då till en extra kostnad på 200kr.

1.5 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.7 En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.8 All båtar skall bära reklam för Liros cup.

2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet. Är man inte med en klubb som är ansluten till nationell myndighet får man ett års tillfälligt medlemskap i EkBK av en kostnad på 300kr.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 190520 På hemsidan www.jungfrusundsregattan.se
Alt e-mail till anmalan@jungfrusundsregattan.se alt 070-584 94 98

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Namn
E-mail
Klubb
Båttyp
Segelnummer
SRStal
Mätbrev (Om den skall användas)
Segelval: Standard, Shorthand med eller utan flygandesegel.
Tjejbåt/Juniorbåt/Familjebåt/Klassbåt
Hur många har tänkt vara med på maten under kvällen.

3.3 Startavgift är: 600kr fram till den 190524 efteråt är den 800kr och betalas genom 1) Swish till 123 024 59 51 För Er som saknar Swish går det bra att göra en Plusgiro: 47 73 79 – 2. Ange namn på anmälare. Inbetalning till Plusgiro senast den 22/5. Kontantbetalning vid registreringen är startavgiften 800kr.

3.3.1 Startavgiften är 600kr varav 300kr avser anmälningsavgift till regattan. 300kr i hamn, mat och underhållning vilket är obligatoriskt. Hamnavgift fredag-lördag och lördag-söndag på Jungfruholmarna. Delta i regattan, deltagande i kvällens seglarpub med musik och vi kommer bjuda på lite mat. Det kommer finnas möjlighet att köpa dryck. I startavgiften ingår en lott för kvällens utlottning. Mer om utlottningen kommer på hemsidan.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 190525 tid 08:00-09:55

4.2 Båtens Mätbrev eller SRStabell ska finnas på SSF hemsida om inte ska SRS mätbrevet visas upp vid registreringen.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5. Tidsprogram

5.1 Program:

Tävlingsexpeditionen 190525 08:00-09:55
Skepparmöte 10:00
Tid för första varningssignal är ca 11:25
……
Prisutdelning: sker efter tävlingarna anslås senare på hemsidan/anslagstavlan.

6. Genomförande

6.1 En klass där seglar både Standard och shorthand.

6.1 För att segla Shorthand skall man vara anmäld med Shorthand och man måste följa reglerana för Shorthand max 2st ombord på båten. Övriga båtar seglar Standardklassen

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Mälaren runt jungfrusund och mellan Kannan och Krankholmen

8. Banan

8.1 Banan är en Distansbana mellan/runt öar och bojar ca 14 distans lång.

9. Protester och straff

10. Poängberäkning

11. Priser

11.2 Priser i totalen till de 5 bästa båtarna.
Pris till bästa båt.
Priser för bästa Tjejbåt/båtar (kvinnlig rorsman och max 1 kille/man ombord)
Priser för bästa Juniorbåt/båtar (alla måste vara under 26år)
Priser till bästa Familjebåt/båtar (min 1st under 16 år)
Priser till Klassbåtar (min 4st/klass)

Lottpriser kommer lottas ut under kvällen. Mer info om lottpriser se hemsidan.