Ändringsmeddelande 1 2024-05-29: Seglingsföreskrifterna uppdaterade med rätt datum

Ändringsmeddelande 2 2024-05-30 22:00: Ändring i seglingsföreskrifterna. Punkt 4.1 ändrad till ”Seglingen startas med jaktstart. Planerad tid för första varningssignal är ca 11.25, anpassas till första startande båt.”

Ändringsmeddelande 3 2024-05-31 17:45: Banan ändrad, adderat rundning av grön lysboj S om Fantholmen både västerut och österut

Ändringsmeddelande 4 2024-05-31 18:50: Ny startlista publicerad pga sorteringsfel. Startiderna var rätt även i den tidigare versionen

Ändringsmeddelande 5 2024-06-01 06:50: Ny startlista publicerad pga sorteringsfel samt fel SRS för Tobias Berin Dehler 36JV

Startlistan är publicerad Startlista 2024 – Jungfrusundsregattan

Banan är publicerad Bana 2024 – Jungfrusundsregattan