Banbeskrivning

 

Banan kan ändras fram till Skepparmötet om seglingsledningen vill justera banan.

Eller vill förtydliga banan.