Seglingsföreskrifter

Jungfrusundsregattan

2021-06-18

Seglingsföreskrifterna ändrade enligt ändringsmedelande 2

Datum: 2021-06-19

Plats: Jungfruholmarna, Ekerö

Båtklass: SRS Öppen klass, SRS Shorthand

Arrangör: Ekerö Båtklubb

 

1.     Regler

1.1    Se sektion 1 i Inbjudan samt nedan.

1.2    Kappseglingsresultatet beräknas enligt korrigerad tid. Korrigerad tid = seglad tid * SRS tal. Beräknad tid räknas ej om, om målgång för första båt är inom beräknad målgång +/- 10 minuter.

1.3    Beräknad målgång 16:15:00 (intervall 16:05:00-16:25:00).

2.     Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1    Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/ senast 2021-06-18 18:00

3.     Starten

3.1    Seglingen startas med jaktstart. Planerad tid för första varningssignal är ca 13.25.

3.2    Kappseglingen startas för första båt enligt KSR 26 och klassflaggan är flagga J. Varje båt ansvarar därefter själv för att starta korrekt, tidigast vid den tidpunkt som båten är tilldelad enligt ”Startlista 2021” publicerad på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/. Inga ljudsignaler eller synliga signaler avges efter att första båt har startat. 

3.3    Förberedelsesignalen är fyra minuter före respektive båts tilldelade starttid.

3.4    Regel 29 stryks. Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa segelnummret på båt som startat för tidigt på VHF kanal 72. Uteblivet eller felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

3.5    En båt som startar mer än fem minuter efter sin starttid räknas som inte startande (DNS).

3.6    En båt som är över startlinjen <= 1 minut före båtens starttid får ett tidstillägg på 5% av den seglade tiden.

3.7    En båt som är över startlinjen > 1 minut före båtens starttid räknas som icke startande (DNS)

3.8    När flagga AP vissa med sifferflagga 1 är starten uppskjuten 1 timme. Skulle starten behöva  skjutas upp ytterligare en timme kommer AP att tas ned tillsammans med sifferflagga 1 för att sedan sättas flaggkombinationen igen.

4.     Banan

4.1    Startlinjen är placerad ost om Jungfruholmarna och är mellan en stång med orange flagga på startfartyget och bansidan av startmärket som är en gul cylinderboj.

4.2    Banan kommer att anslås på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/ senast 2021-06-18 18.00.

4.3  Mållinjen är placerad på östra sidan av Vårbyfjärden, se banbeskrivningen ,mellan en stång med orange flagga på målfartyget och bansidan av målmärket som är en gul cylinderboj.

4.4    En båt som inte går i mål före 17.45 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

5.     Protester och ansökningar om förhandling

5.1    Protester och ansökningar om förhandling ska skickas in som e-post till kappsegling@ekerobk.se inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2 samt meddelas per SMS till kappseglingskommittén.

5.2    Protesttiden är 60 minuter efter sista båten att gå i mål.

5.3    Kallelse till förhandling, med tid och plats (Teamsmöte), anslås senast kl 19.00 på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med e-post.

Datum: 2021-06-18 15:58