Inbjudan presenteras av:

Inbjudan ändrad 2021-06-18 enligt ändringmeddelande 1

Inbjudan Jungfrusundsregattan 

Datum: 2021-06-19

Plats: Jungfruholmarna, Ekerö

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: SRS Öppen klass, SRS Shorthand

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 Då kappseglingen är en SRS kappsegling gäller SRS klassregler.

1.3 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet med anledning av pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

1.4 Alla båtar kan komma att föra reklam, en dekal SB/BB sida på fören, tillhandahållen av arrangören.

1.5 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

1.6 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.7 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande senast 2021-06-19.

2.3 Tävlingen gäller SRS Öppen klass och SRS Shorthand och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.4 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.

3. Anmälan

3.1 Anmälan görs på www.jungfrusundsregattan.se senast den 2021-06-16.

3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas via Swish till 123 024 59 51 Ekerö Båtklubb. Om ni inte har Swish hör av er till kappsegling@ekerobk.se. Avvakta med att betala anmälningsavgiften till 20221-05-31, då hoppas vi veta vad för covid-19 förordning vi har att förhålla oss till. Om avanmälan görs senast 2021-06-14 före tävlingen eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt val till kappsegling@ekerobk.se senast 2021-06-17 11.00.

4. Registrering och besiktning

4.1 Registrering göres i och med att man anmäler sig till kappseglingen.

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev eller motsvarande. 4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4 En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av kappseglingskommittén eller tekniska kommittén.

5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/

5.2 Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.  

6. Tidsprogram

6.1 Program Dag Datum och tid Händelse

Fredag 2021-06-18 19.00 Skepparmöte, digitalt via Teams.

Länk publiceras 2021-06-18 18.00

Lördag 2021-06-19 ca 13.25 Tid för första varningssignal

7. Genomförande

7.1 En kappsegling är planerad

7.2 Kappseglingen startar med jaktstart (omvänt SRS)

7.3 Startlistan kommer att publiceras på anslagstavlan www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/ senast 2021-06-18 18:00.

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna genomförs på östra Mälaren mellan Kanan och Krankholmen med start/mål utanför Jungfruholmarna, Vårbyfjärden.

8.2 Banan är en distansbana mellan/runt öar, bojar och sjömärken ca 14 distans lång.

9. Protester och straff

9.1 KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på seglad tid.

9.2 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 % tillägg på seglad tid.

10. Poängberäkning

10.1 En båts beräknade tid baseras på tid på tid.

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

11. Priser

11.1 Priser kan komma att delas ut om vi får samlas på Jungfruholmarna.

Ekerö 2021-06-18