Inbjudan presenteras av:

Inbjudan

Jungfrusundsregattan 2024

Datum: 2024-06-01

Plats: Jungfruholmarna, Ekerö

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: SRS Öppen klass

Arrangör: Ekerö Båtklubb

 

 1. Regler

1.1    Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2    Då kappseglingen är en SRS kappsegling gäller SRS klassregler.

1.3    Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet med anledning av pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

1.4    Alla båtar kan komma att föra reklam, en dekal SB/BB sida på fören, tillhandahållen av arrangören.

1.5    KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

 1. Villkor för att delta

2.1    Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2    Tävlingen gäller SRS öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

 

 1. Anmälan

3.1    Anmälan görs i https://www.sailarena.com/sv/se/club/ekbk/jungfrusundsregattan7 senast den 2024-05-27 kl 23.00.   Efteranmälan kan göras fram till 2024-05-30 kl 11:00. Alternativt görs anmälan via email till kappsegling@ekerobk.se enligt samma datum och tider, Ange då namn, email, båt, SRS-tal samt eventuellt SRS-brev

3.2    Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas via Swish till 123 024 59 51 Ekerö Båtklubb. Om ni inte har Swish hör av er till kappsegling@ekerobk.se. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 2024-05-31. Om avanmälan görs senast 2024-05-27 kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.

3.3    Båt med alternativa mätbrev eller alternativa mätetal skall ange sitt val vid anmälan. Ändring av mätetal kan göras via Sailarena på länk https://www.sailarena.com/sv/profil/MyRegistrations alternativt på mail till kappsegling@ekerobk.se senast 2024-05-30 11.00.

 

 1. Registrering och besiktning

4.1    Registrering sker på regattaexpeditionen på Jungfruholmarna senast 2024-06-01 kl 10.00.

4.2    Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3    En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

 

 1. Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/

5.2    Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.

 

 1. Tidsprogram

6.1    Program

 

Dag

Datum och tid

Händelse

Fredag

2024-05-31 18:00

Startlistan publiceras

Fredag

2024-05-31 18:00

Banbeskrivning publiceras

Lördag

2024-06-01 8:00-10:00

Regattaexpiditionen öppen för registrering

Lördag

2024-06-01 10:00

Skepparmöte Jungfruholmarna

Lördag

2024-06-01 ca 11.25

Tid för första varningssignal

 1. Genomförande

7.1    1 kappsegling är planerad.

7.2    Kappseglingen startar med jaktstart (omvänt SRS).

7.2    Startlistan kommer att publiceras på anslagstavlan www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/

         senast 2024-05-31 18:00.

 

 1. Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs på östra Mälaren mellan Kanan och Krankholmen med start/mål utanför Jungfruholmarna, Vårbyfjärden.

8.2    Banan är en distansbana mellan/runt öar, bojar och sjömärken ca 12-14 sjömil lång.

 

 1. Protester och straff

9.1    KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillläg på seglad tid.

9.3    Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c.

 

 1. Poängberäkning

10.1  En båts beräknade tid baseras på tid på tid.

10.2  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

 

 1. Priser

11.1  Priser kan komma att delas ut i samband med aftersail på Jungfruholmarna efter avslutad kappsegling.

11.2 Till Aftersail kommer det erbjudas på något att äta och dricka

Datum: 2024-03-23