Fantholmsregattan har bytt namn och fått en sponsor. Sjöstadskajenregattan är EkBK:s höstregatta som utgår från EkBK:s hamn som ligger innanför Fantholmen.

Regattan kommer äga rum lördag den 17 september 2021 och är en endags SRS distanssegling i en klasser: Standard med Shorthand.

Det är en distanssegling som seglas i farvattnen runt klubbholmen och in mot Drottningholm. Samma seglarvatten som Jungfrusundsregattan, men den utgår från klubbhamnen. Vi kommer ha liten aftersail efter kappseglingen med en prisutdelning.

Mer info: Sjöstadskajenregattan