2018 kommer Mälarvarvet köras den 9 juni.

mer info i inbjudan

Under Information kommer vi lägga all viktig information om kappseglingen.

  • Inbjudan
  • Seglingsöreskrifter
  • Information om Mälarvarvet.
  • Banbeskrivning.
  • Hitta till Mälarvarvet.
  • m.m